jdb电子平台

关于同意龚嘉良同学退学的公告

发布者:spkx发布时间:2020-12-17浏览次数:158

龚嘉良,男,江西省南昌县人,学号20194704,为jdb电子平台食安1901班学生。该生因个人原因,主动向学校提交退学申请。根据《江西农业大学学生管理规定》(赣农大发[2019]68号)第三十六条退学规定,学院及时联系学生家长,告知相关情况并附上了相关说明,学生家长同意学生本人的退学申请并签订意见书,经学院党政联席会议讨论和校长办公会批准,同意其退学申请。

特此公告

 

 

                                                                                       jdb电子平台

                                                                                                                 20201217